SK EN DE IT

Prečo vznikol financnyriaditel.sk?

„Ponúkame aj malým výhody veľkých a bohatých!“​

Spolu s kolegami sme sa v našich predchádzajúcich zamestnaniach stretávali s riaditeľmi a majiteľmi malých a stredných firiem, ktoré sú úspešné vo svojom podnikaní. Vo viacerých charakteristikách sú si dosť podobné:

  • majú maximálne do 15-20 zamestnancov;
  • vznikali a rozrastali sa postupne a takmer všetci pracovníci sa venujú výlučne core businessovým aktivitám;
  • účtovníctvo majú zabezpečené externe, resp. 1 interným účtovníkom;
  • dominantnú rolu v riadení hrá majiteľ, resp. riaditeľ, ktorý sám prišiel s myšlienkou v akej oblasti podnikať. Je v nej odborník, ale nemusí byť nevyhnutne ekonóm, či finančne vzdelaný, a možno aj preto firma nemá nastavené vhodné analytické nástroje, resp. ani nedoceňuje potrebu strážiť financie. Jedinými indikátormi sú obrat, zisk a výška daní.

Takýmto firmám na jednej strane vznikajú náklady, ktoré by nemuseli mať, na druhej strane majú problém komunikovať s bankami v prípade potreby externého financovania, resp. majú nevýhodne schválené úvery. Videli sme príležitosť pomôcť týmto firmám. Vytvorili sme tím odborníkov a špecialistov na viacero rôznych oblastí a začali sme aj malým firmám ponúkať komplexnú starostlivosť o financie.

Naše služby vychádzajú z 3 základných princípov:

  • Firmy nedoceňujú dôležitosť finančného manažmentu – buď preto, lebo je to pre nich drahé, alebo nemajú o tom dostatok poznatkov, alebo preto, že si neuvedomujú koľko im kvalitnejšie spravovanie financií môže ušetriť peňazí.
  • Sme odborne na veľmi vysokej úrovni a pritom si naše služby môže dovoliť aj menšia firma – odborníci na financie sú drahí, ale keďže máme dostatočné množstvo klientov, rozložíme naše náklady medzi jednotlivé firmy, ktoré aj tak nepotrebujú každodennú starostlivosť a znížime tým priemernú cenu pre každého klienta.
  • Staráme sa o komfort klienta – ponúkame klientovi komplexné riešenie, nemusí sa obracať na viacero subjektov, zabezpečíme mu všetko potrebné a na rozdiel od iných dodávateľov, nerobíme len to nutné, ale myslíme aj v súvislostiach. To znamená, že rozmýšľame aj za klienta, čo asi BUDE potrebovať v najbližšom čase, alebo ako nejaký faktor X ovplyvní jeho situáciu Y.

Preto sme sa aj rozhodli pre názov projektu www.financnyriaditel.sk, pretože všetky naše služby plní vo veľkých korporáciách práve finančný riaditeľ.

Ale my „Ponúkame aj malým výhody veľkých a bohatých!“