SK EN DE IT

Daňové poradenstvo

Okrem vypracovania všetkých typov daňových priznaní poskytujeme aj konzultácie a hľadáme pre klienta riešenie, s ktorým bude spokojný.
  • daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
  • sledovanie dodržiavanie daňových predpisov a postupov
  • vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam
  • pomoc pri komunikácii s daňovými úradmi
  • pomoc pri daňových kontrolách

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782