SK EN DE IT

Asistencia pri tvorbe finančného plánu

Pripravíme Vám profesionálny finančný plán, vrátane odporúčaní ako sledovať jeho plnenie. Správny finančný plán uľahčuje komunikáciu s bankami pri úvere, ako aj zabezpečujeme lepšiu finančnú disciplínu.
  • Budgeting => vytvorenie finančného plánu, na základe toho pripraviť plán investícií a Cash flow plán, aby bolo možné predvídať, koľko prostriedkov ostane voľných na prípadné rozvíjanie ďalších podnikateľských aktivít.
  • Zároveň plán umožňuje kontrolu výdavkov, na každé oddelenie/činnosť. Je nutné nastaviť proces, ako sledovať náklady.

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782